Många företag i samarbete

Livaktigt i Syas brukslokaler

Denna flygbild visar hur omfattande och varierat bruksområdet är. Bild: PRIVAT

SYA (LT)

När Spångsholm lade ner sin bruksverksamhet av bland annat spik och kätting i Sya befarade många att lokalerna skulle få stå tomma och spöklika – men lyckligtvis kom utvecklingen att bli den motsatta.

Sandvik som i första skedet ägde byggnaderna började hyra ut och första hyresgästen var företaget Artex, främst känt som tillverkare av bilklädslar.

Efter hand förvärvades de rymliga lokalerna av tre herrar, nämligen Leif Thomsen, Lennart Backlund samt Hans Bäck som än idag fortfarande är aktiv i företagets verksamhet under namnet Sya-Bruket AB.

Hans Bäck berättar om allt som ryms inom industrihotellets väggar. Efter hand har lokalerna rustats och förnyats. Totalt har man nu cirka 35 hyresgäster från större tillverkningsföretag till mindre verkstäder och rena förrådshyrare och hobbyverksamheter.

Hasse Bäck säger att han egentligen är ”bussmänniska” då han länge arbetat inom denna bransch, och idag är han delägare tillsammans med två andra i Stångåbuss, numera dotterbolag till Sya- Bruket AB. Ett annat dotterbolag är Mantorps Transport AB. Här på området träffar vi då på både en buss och en rejält tilltagen tvätthall för särskilt bussar och lastbilar.

– Exempelvis kan andra hyresgäster också använda tvätten genom att vi har ett kortsystem så att de kan komma in här, förklarar Hasse Bäck.

En dramatisk händelse i de före detta brukslokalernas historia var branden den 17 april 2019. Man hade påbörjat upprustning av hallen när branden bröt ut. Orsaken var att en hyresgäst arbetade med svetsning på en bil som hade ett mindre läckage i bränsletanken.

Skadorna blev omfattande men tur i oturen var att vinden låg på från öster så flera byggnader klarade sig därför. Renoveringen blev omfattande och även halltaket fick bytas eftersom betongbalkarna påverkats av den intensiva värmen. Nu är hallen åter i bruk med Spångsholm Prefabs tillverkning av byggelement som exempelvis väggar.

Inom industrihotellets lokaler finns även Östgöta byggplåt som också inrymmer Yrkesakademin med utbildning av plåtslagare. Även ett företag, Sya Lack, som arbetar med lackering av bussar och bilar hittar vi bland det rikhaltiga utbudet av verksamheter.

I en tämligen nybyggd hall finns Aqvis pool. Här tillverkas förstås pooler men också speciella isolerade pooldäck som med hjälp av elmotorer kan skjutas fram och tillbaka för att skydda men också hjälpa till att hålla badtemperaturen – ja faktiskt även under vintern.

Under vandringen mellan de olika företagen hörs positiva tongångar om att många av hyresgästerna känner varandra vilket skapar bra sammanhållning.
– Många har kopplingar till verksamheten här eller har haft kontakt med det gamla bruket. Dessutom bor många av dessa människor i närheten – så allt är oerhört lokalt, betonar Hasse Bäck till slut.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share