När vintermörkret sänker sig

Stämningsfullt i väntans tid i Skeppsås

Det är stämningsfullt i kyrkan vid advent. Det vackra triumfkrucifixet hänger som ingång till koret i Skeppsås kyrka. .

SKEPPSÅS (LT)

Mörkret är kompakt på landsbygden och glömda är midsommartidens ljusa nätter. Men så plötsligt sprider ljusen vid husen vittne om att nu har vi advent. Stjärnor och ljus glimmar… i fönstren och i trädgårdarna glittrar det bland buskar och träd.

Mjölby är begåvat med många kyrkor och missionshus där det även glimmar i fönstren. Fasadbelysningar gör att kyrkorna ligger som små ljusöar i landskapet. Första advent innebär gudstjänster och öppnar du kyrkporten strömmar orgelbrus och psalmsång ut.

Längs slingrande mörka vägar ligger så Skeppsås kyrka där och lyser upp mörkret. Söndagen den 28 november är det ekumenisk gudstjänst och besökarna skyndar sig in i värmen, denna första riktiga vinterdag i Östergötland.

Gudstjänsten följer gudstjänstordningen för svenska kyrkan. Denna första advent leddes av Maria Löfgren, församlingspräst, och predikan hölls av Håkan Andersson, pastor och lärare, från Equmeniakyrkan.
– Det är en tradition som vi följt i många år, och i Skeppsås har vi ett nära samarbete med Equmeniakyrkan, kommenterade Maria.

Att stå upp och sjunga Bereden väg för Herran till orgelmusik ger en genklang sekler tillbaka. Det har sjungits alltsedan 1100-talet i Skeppsås kyrka. I början var kyrkan mindre och psalmerna av en annan karaktär. Men det som binder samman kyrkan då och nu är ändå tron på Kristus. På 1100-talet var den kristna tron tämligen ung i kalla nord, och nu, 900 år senare, är kyrkan fortfarande aktiv med ett levande gudstjänstliv.

Kyrkan var alltså i början mindre än i dag med endast långhus och absidkor. I Skeppsås hänger triumfkrucifixet under ett valv och markerar övergången från långhuset till koret. Det var en vanlig plats för krucifixet i medeltida kyrkor.

Håkan Andersson berättade att han inför en predikan ställer sig frågan ”Vad vill jag säga”, och i adventspredikan ville han säga att människan även när det är mörkt måste ha ett hopp.
– Jesus kan ge oss det hoppet, betonade han.

Maria påminde oss om att första advent är kyrkans nyår, och besökarna önskade varandra gott nytt kyrkoår. Hon påminde också om att ACTs julinsamling i år ”Bryt skadliga traditioner” har fokus på kvinnors rätt till sina kroppar och sina liv.

Efter gudstjänsten bjöd Maria in till adventskaffe i församlingshemmet. Församlingshemmet ligger nära – men visst stannade många på den korta vägen dit och såg upp mot en klar kvällshimmel där stjärnorna på himlen förstärkte adventsstämningen.

I församlingshemmet blev det lussekatt och pepparkaka som sig bör, och till avslutning avtackades Maria för sina fem år i Skeppsås. Karl-Johan, Evabritt samt Håkan tackade Maria och de lyfte särskilt upp det goda samarbete det haft med henne. De framhöll hennes förmåga att lyssna in olika önskemål och hennes varma engagemang.

– Vi kommer att sakna dig och det blir tomt efter dig. Men vi önskar dig all lycka med uppgifterna på din nya arbetsplats, uttryckte de tillsammans.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: HANS BLOMBERG

Share