NBV vill öka läsandet i landet

Ett av hundra minibibliotek finns i Söderköping

Hundra minibibliotek har placerats ut på olika orter i landet, bland annat i Söderköping. Bakom luckorna hittar man en massa läsvärda böcker.

SÖDERKÖPING (LT)

Läsandet i Sverige minskar och allt fler bibliotek läggs ner. Bara under 2021 försvann 35 bibliotek. Därför har NBV placerat ut hundra minibibliotek runt om i Sverige och ett av dem… finns vid Rådhustorget i Söderköping.

Under 1900-talets början var nykterhetsrörelsen en av de viktigaste samhällsaktörerna, tillsammans med bland andra arbetarrörelsen, i att göra litteratur tillgängligt för fler – detta genom att skapa det som idag kallas föreningsbibliotek.

1902, på ett litet nykterhetscafé i Lund, samlade nykteristen och den socialdemokratiske riksdagsmannen Oscar Olsson en grupp nyfikna medmänniskor till det som skulle bli Sveriges första studiecirkel.

I studiecirkeln skulle de läsa och diskutera litteratur tillsammans, och när de läst ut sina böcker lade de in dem i caféets bokhylla. På så vis skapade de ett gemensamt bibliotek, så att fler kunde följa deras fotspår och utforska litteraturens värld.

På senare år har läsandet minskat och det vill studieförbundet NBV motverka gen om att placera ut hundra minibibliotek runt om i landet ovanpå elskåp på platser där människor naturligt rör sig. Dessa är utformade så att de dessutom ska berika gatumiljön.

De 100 minibiblioteken rymmer tillsammans 8000 böcker skänkta av 20 bokförlag och 1 kulturinstitution tillika bibliotek. I varje bok som NBV lagt in i skåpen sitter en liten klisterlapp som uppmanar läsaren att inte bara läsa boken utan också göra små anteckningar i den. Detta för att dela sina tankar vidare till nästa som senare kommer och plockar upp samma bok.

Genom att stryka under en mening, eller kanske bara ett ord, som väckt något i läsaren och sedan på sidan skriva ner varför detta var ord som fastnade hos personen så möter de nedtecknade orden sedan andra människors tankar genom bokens trollbindande värld.
– Boken är bildligt och bokstavligt talat grunden till bildning och läsupplevelser som inspirerar till nya perspektiv, tankar, resor och äventyr. Då fler och fler bibliotek läggs ner vill vi stärka folkbildningen genom ”pass it forward”-rörelsen. Det är också en throwback till vår historiska koppling med att skapa bibliotek. Vi ser oss som ett magiskt litet bibliotekskomplement då folkbildning ger människor och organisationer såväl rötter som vingar, säger Andrea Lavesson, Tf. Rektor på Studieförbundet NBV

Minibiblioteken finns på fem orter i Östergötland: Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och så Söderköping. Man hittar det ovanpå ett elskåp på Ågatan 18 utanför Kontorab vid Rådhustorget. Biblioteket är öppet dygnet runt och det är helt fritt att låna böcker. När man läst klart kan man lämna tillbaka boken man lånade eller någon annan.

– Nedmonteringarna av biblioteken är ett samhälleligt kamikaze-projekt. Biblioteket är en demokratimaskin, centrum för den välfärds-, jämställdhets- och bildningsresa vårt land genomgått de senaste hundra åren. Det är viktigt att påminna om idag och minibiblioteken i NBV:s kampanj illustrerar detta på ett roligt, smart och enkelt sätt, säger Martin Kaunitz och Thomas Olsson på bokförlaget Kaunitz-Olsson, som är ett av de bokförlag som skänkt störst andel böcker till kampanjen.

Han tilllägger:
– Till bibblan går man för att utsättas för intryck och idéer man inte visste om att man hade. Snart är de få bibliotek som finns kvar de enda offentliga rum vi som medborgare har gratis tillträde till, där det inte ställs krav på ekonomisk motprestation. Som förlag är det en självklarhet för oss att stötta detta projekt!

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share