Nolltollerans mot brottslighet

Förebyggande arbete och mer resurser till Polisen

Fredag den 7 juni klockan 09.02 kommer larmet – en stor explosion har skakat Linköpings centrala delar. Smällen hörs långt utanför staden, så kraftig är den. Bilderna från husen är skrämmande – det ser ut som en krigszon på platsen. Det är ett under att ingen skadas allvarligt vid detonationen, men de materiella skadorna är enorma och de psykiska påfrestningarna för de drabbade likaså.

Så här veckan efter explosionen vet vi fortfarande inte vem eller vilka som ligger bakom dådet – men att det var någon form av sprängladdning är klart. Det tyder på att en bomb placerades för att skada och/eller skrämma någon i husen. Samtidigt blir det ett grovt angrepp, inte bara på alla andra boende i området, utan på hela det svenska samhället.

Polisen antyder att det är den organiserade brottsligheten som besitter det våldskapital som krävs för den här typen av attacker.

Jag kan inte acceptera ett Sverige där den typen av brottslighet växer och gör sig starkare. En brottslighet som tar sig friheter med din och min vardag, våra hem, vår rätt att vittna i brottsmål eller engagera oss politiskt. Som tar sig friheter med vår trygghet och vår demokrati.

Att ropa på lag och ordning känns naturligt, att vara uppbragt och arg likaså. Men det gäller samtidigt att tänka efter noga; vilket angreppssätt kan bekämpa de här brottslingarna? Hur kommer vi som samhälle tillrätta med ett våld som drabbar så ofokuserat?

Brottskarriärer inleds i de flesta fall inte med grova brott, varför nolltolerans mot småbrottslighet på längre sikt kan stoppa och backa utvecklingen även av organiserad brottslighet.

Centerpartiet vill ha nolltolerans mot småbrott som snatteri och skadegörelse, med start i utsatta områden. Det behövs lokalt förankrade poliser med tillräckliga resurser för en tydlig och synlig närvaro för att kunna genomföra detta.

Vi vill öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. På så sätt kan vi få fler poliser att stanna kvar i yrket och locka fler till yrket.

Vi vill också att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än idag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel. Det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden och de som utreder grova brott måste få lättare att utbyta information med varandra för att kunna vara effektiva i sitt arbete.

Slutligen måste kommunerna få ökade resurser för att kunna ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Att arbeta förebyggande tillsammans på riktig gräsrotsnivå har visat sig vara det allra mest effektiva, inte minst när det gäller attityden till brott.

Nationalekonomiskt sparar det i längden enorma summor. Tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att råka in på en brottslig bana är viktiga. När erfarna poliser stannar länge i samma tjänst, får de lättare att vara en del i det arbetet.

Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är grundläggande, men i samarbete med kommuner, lokala företag och civilsamhället kan mycket mer uppnås.

Ett brott som aldrig inträffat drabbar vare sig offer, samhälle eller förövaren. Genom att ta förnyade gemensamma tag om det brottsförebyggande arbetet kan vi visa den organiserade brottsligheten att vi står fast och inte låter oss skrämmas.

Anna Jamieson
Ledamot (C) i Brottsförebyggande rådet i Boxholms kommun

Share