Renodlad landsbygdskommun

Kommunalrådet Sven-Inge Karlsson (C) och Inga Arnell Lindgren, ordförande i Centerpartiet Ydre, på det undersköna Dalbylandet där det byggs för fullt på 24 tomter.

YDRE (LT)

Som en av de minsta kommunerna i Sverige och bestående av renodlad landsbygd finns det en del i Ydre som skiljer ut sig mot andra kommuner. Ydre är en tillväxtkommun och man bygger såväl inom skola som bostäder.

Ydre kommun är en av landets minsta och har andra villkor än de större kommunerna. Vid årsskiftet bodde det drygt 3 600 personer i kommunen. Ydre utmärker sig på fler sätt jämfört med andra och det är övervägande positivt.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share