Samtalsstöd till utsatta

Fyra av tio lantbrukare utsatta för trakasserier och hot

Via krisförsäkringen som ingår i lantbuksförsäkringen erbjuder Länsförsäkringar samtalsstöd till de lantbrukare som drabbas av hot eller trakasserier.

Sverige har ett jordbruk i framkant som är helt avgörande för tillgången till livsmedel, förnybar energi, öppna landskap och mycket mera. Sedan en tid tillbaka har den hotbild som många lantbrukare lever med uppmärksammats i media.

Share