Skadliga PFAS-ämnen i vardagsprodukter

Över 4 700 PFAS-ämnen har identifierats, funna i våra kroppar och i vår miljö. Bild: MARIE FRODE

PFAS är en grupp på över 4 700 ämnen som är kopplade till en rad skadliga effekter på hälsa och miljö. I ett nyligen genomfört tillsynsprojekt testade Kemikalieinspektionen innehållet i… till exempel friluftskläder, skidvallor och cykelvårdsprodukter. Många innehöll någon typ av PFAS-ämne och två skidvallor innehöll för höga halter av förbjudna PFAS-ämnen.

PFAS-ämnen används bland annat för sina fett-, smuts-, och vattenavvisande egenskaper. Trots att ämnena är kopplade till skadliga effekter på hälsa och miljö så är det än så länge bara PFOS och PFOA som är förbjudna.

PFOS och PFOA kan påverka möjligheten att få barn och är misstänkt cancerframkallande.

– Sverige och en rad andra medlemsländer arbetar för ett brett förbud mot PFAS-ämnen inom EU. Förbudet kan träda i kraft 2025 och det är nu hög tid för företagen att fasa ut dessa ämnen, säger Maryam Ashja, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet analyserade Kemikalieinspektionen 31 varor och 31 kemiska produkter som finns tillgängliga för konsumenter på den svenska marknaden. 76 procent av varorna och produkterna innehöll någon typ av PFAS-ämne. Bland dessa var det två skidvallor som innehöll PFOA eller PFOA-relaterade ämnen i för höga halter.
– PFOA är farligt för miljön och människors hälsa. Vi hittade för höga halter av ämnet i två skidvallor och en halt nära gränsvärdet i en annan. Vi har informerat företagen om resultatet av analyserna och det kan bli aktuellt med åtgärder i vissa fall. Företagen behöver känna till och följa lagstiftningen, säger Maryam Ashja, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Hittills har fler än 4 700 PFAS-ämnen identifierats globalt. I det aktuella tillsynsprojektet testades produkterna och varorna för 37 unika PFAS-ämnen.

– De metoder vi har tillgång till kan bara analysera ett fåtal av de PFAS-ämnen som vi vet finns. Det behövs en utveckling av testmetoder, bland annat för att underlätta företagens egenkontroll och för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn, säger Maryam Ashja.

Share