Glapp i andra timmen

Bengt Gideskog (M), Roger Silver och Gunni Karlsson (C)), Joakim Haraldsted och Christina Bryntesson (MP) och Björn Ribers (SD) vid politikerbordet.

Bengt Gideskog (M), Roger Silver och Gunni Karlsson (C)), Joakim Haraldsted och Christina Bryntesson (MP) och Björn Ribers (SD) vid politikerbordet.

BOET (LT)

Under rubriken Framtiden i Holavedsbygden ordnar Boets byalag och Bygdegårdsföreningen en politikerkväll. Två deltagare från varje parti, som är representerat i kommunfullmäktige, bjuds in för att svara på Boetbornas frågor. Det betyder att vänstern, liberalerna och feministiskt initiativ inte är inbjudna, berättar Peter Lihuvud när han redogör för kvällen. Hans hustru Eva för minnesanteckningar och Hasse Rydberg justerar. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM Fortsättning publicerad i papperstidningen 160304

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share