Upprustning 210 pågår

Gång- och cykelväg mellan Evertsholm och Söderköping

Väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping behöver förbättras. Nu bygger man om för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten.

SÖDERKÖPING (LT)

Väg 210 mot Norsholm knyter samman Söderköping med E4:an. Nu pågår ett arbete med att bygga en ny gångoch cykelbana mellan Evertsholm och Söderköping, som beräknas vara klart till sommaren.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share