Viktiga roller för biblioteken

Biblioteksverksamhet mer aktuell än på länge

Clara Karli och Anya Feltreuter berättar entusiastiskt om bibliotekets nya satsningar.

MJÖLBY (LT)

Folkbibliotekens uppgift är större än någonsin, och just nu står biblioteken inför ett paradigmskifte. Liksom i biblioteksrörelsens barndom är behoven av information, kultur… och inte minst förmågan att läsa mer aktuell än på länge.

Biblioteken har öppnats efter coronan och nu kan människor laborera fritt bland alla böcker. Många människor är motiverade att komma ut och pröva på något nytt samt känna gemenskap.

Kulturrådet (en myndighet med satsning på bland annat biblioteken) satsar på ”Stöd till stärkta bibliotek i hela landet” och ansökan dit har gett möjlighet till ett nytt projekt. Götabiblioteken är även med och ett projekt mellan Mjölby, Boxholm och Vadstena är i startgroparna.

Vid ett möte berättar Anya Feltreuter, bibliotekschef, och Clara Karlin, projektanställd, om det nya projektet.

– Genom mer konkret samarbetet med fler bibliotek kan vi få tips av varandra. Det är något nytt och varje bibliotek har sina specialister och det är berikande att byta erfarenheter med varandra, betonar Clara.

Än har inte det här projektet något specifikt namn eftersom det är helt nytt. Men digitalt skapande, källkritik och läsfrämjande verksamhet står i centrum.

Att inspirera till läsning och öka läsförståelse är några av favoritidéerna och ger möjlighet att nå nya målgrupper.
– Vi kommer att ha workshop och arbeta för att få ut biblioteken i skolorna och på övriga platser i samhället som exempelvis bokholkar, sagoyoga och gränspoesi. Vi kommer att gå ut och prata med folk och ge information, upplyser Clara.

Anya berättar om en ny satsning ”Läsplåster – personliga tips efter dina behov”. Det innebär att en van och utbildad bibliotekarie ger hjälp med personliga tips om böcker och filmer utifrån en persons behov. Litteraturen kan på så sätt hjälpa personer att förstå problem bättre.

– Metoden är tänkt att hjälpa personer som vill vara anonyma med sitt behov/problem och ”Läsplåster” kommer att ingå i bibliotekets ordinarie verksamhet. Affischer för anmälan finns på biblioteket, påpekar Anya.

På biblioteket finns även sociala tjänster. Ibland är kommunens boendestödjare där och en halv bibliotekarietjänst finns på Skänningeanstalten.

Inför hösten finns flera föreläsningar och den första med Emilie Schepp blev genast fullbokad. Men flera föreläsningar finns bokade och det är bara att fråga på biblioteket. De är dessutom gratis.

Härligt är det om våra kära folkbibliotek får en nystart. För inte så länge sedan minskade anslagen och kommuner försökte spara på biblioteken. Nu behövs de som aldrig förr, så förhoppningsvis slipper vi höra om nedlagda bibliotek och snålt sparande för biblioteken.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share