Villapriserna i länet sjunker mest i landet

I Östergötland har både bostadsrättspriserna och villapriserna sjunkit med tre procent de senaste tre månaderna. Nedgången för villapriserna är den största i landet. Bild: PIXHILL

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Östergötland sjunkit med tre procent. Villapriserna har sjunkit med tre procent, vilket är mest i landet. Det visar nya siffror från… Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Att bostadsrättspriserna i landet börjar ta fart igen bevisar att svenskarna nu återgår till mer normala konsumtionsmönster, jämfört med den kraftiga efterfrågan på villor under pandemin. Vi räknar med fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden ända fram till årsskiftet men mer stabil prisutveckling fortsättningsvis, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Östergötland har både bostadsrättspriserna och villapriserna sjunkit med tre procent de senaste tre månaderna. Nedgången för villapriserna är den största i landet. Under samma period har priset för bostadsrätter ökat med två procent i riket som helhet, medan villapriserna varit oförändrade.
– Oroliga börser, stigande konsumentpriser och osäkerhet kring eventuella räntehöjningar är faktorer som bidragit till en mer försiktig hållning hos landets bostadsköpare. Det kan under hösten leda till att försäljningar tar något längre tid jämfört med i våras, även om många fortfarande är intresserad av att flytta till något större, säger Marcus Svanberg.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Östergötland stigit med tio procent, medan villapriserna stigit med 14 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på sju procent för bostadsrättspriserna och en ökning med 15 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Östergötland har stigit med 26 procent på årsbasis, att jämföra med 20 procents ökning i landet.

– Unga och ensamstående, som redan före pandemin hade svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Pandemin borde ha setts som ett utmärkt tillfälle att skapa ett permanent undantag inom regelverket för amorteringar för dessa grupper. Tiden börjar nu bli knapp för regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) att lösa problemet innan kommande val, säger Marcus Svanberg.

Share